sähkön tuotanto

Hajautettu energia

Hajautettu energiantuotanto: Uusiutuvan energian potentiaali

Hajautettu sähköntuotanto on nykypäivänä yhä tärkeämpi käsite energiantuotannossa. Perinteinen keskitetty energiantuotanto, jossa suuret voimalat tuottavat sähköä ja jakavat sen laajalle alueelle, on muuttumassa. Hajautetun sähköntuotannon avulla energiankuluttajat voivat itse tuottaa joko osan tai koko energiantarpeen sähköstä omilla laitteillaan. Tämä kehitys tarjoaa useita etuja ympäristön kannalta, energiavarmuuden parantamiseksi sekä uusien innovaatioiden syntymiseksi energiamarkkinoilla. Hajautetun sähköntuotannon periaate […]

Hajautettu energiantuotanto: Uusiutuvan energian potentiaali Read More »

kWh

kWh (kilowattitunti) – Käytännöllinen mittayksikkö energialle

Käytämme päivittäin energiaa eri tarkoituksiin. Se on yksi tärkeä suure jokaisella fysiikan osa-alueella. Käytännössä energia ilmenee eri muodoissa, kuten esimerksi sähkönä, lämpönä tai liikkeenä. Kuinka energiaa ja sen kulutusta sitten mitataan? Käytössä on useita eri yksiköitä, mutta kun kyseessä on sähkönkulutus, on silloin lähes poikkeuksetta wattitunti, ja yleisimmin kotitaluksien kohdalla sen moninkerta kilowattitunti (kWh), joka

kWh (kilowattitunti) – Käytännöllinen mittayksikkö energialle Read More »

Ydinvoima Suomessa

Ydinvoima Suomessa: Vähäpäästöinen ratkaisu ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Energiantarve Suomessa kasvaa lähivuosien aikana. Samaan aikaan pyritään siirtymään kohti ympäristöystävällisiä energiamuotoja, joiden merkitys jatkaa kasvamistaan lähivuosina. Ydinvoima on yksi ratkaisu, joka tarjoaa sekä tehokasta, turvallista että vähäpäästöistä energiaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan millaista roolia ydinvoima esittää Suomen energiantuotannossa. Samalla tutkitaan sen vaikutusta esimerkiksi ympäristöön ja talouteen. Myös tulevaisuuden energiantarpeen turvaamista tarkastellaan. Ydinvoima on ollut osa

Ydinvoima Suomessa: Vähäpäästöinen ratkaisu ilmastonmuutoksen torjumiseksi Read More »

Scroll to Top